(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Os Eidos: terras outas e soias do Caurel, 1952-1954
 Poesía
 1955
 Editorial Galaxia