(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Os Eidos
 Poesía
 1981
 Edicións Xerais