Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Os diminutivos en galego
 Divulgación (Gramática)
 1996
 Edicións A Nosa Terra