Marga do
Val

O prognóstico da Lúa
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1997
 Editorial Obradoiro