(1929 - 2004)

Manuel María

O Miño canle de luz e néboa
 Poesía
 1996
 Edicións Espiral Maior