Xosé
Vázquez Pintor

O espertar tamén é noso
 Poesía
 1977
 Edicións do Rueiro