Xosé Luís
Méndez Ferrín

O crepúsculo e as formigas
 Narrativa (Relatos)
 1961
 Editorial Galaxia. Posteriormente publicado por Xerais