Alfonso
Álvarez Cáccamo

Xente de mala morte
 Narrativa (Relatos)
 1993
 Editorial Galaxia