Centro de Documentación da AELG
O porvir das lembranzas: pola Terra Brava. De Samos ao Incio
Campo, Marica