Centro de Documentación da AELG
Ribadeo e o mundo, mar por medio
Moreda, Eva