Centro de Documentación da AELG
Da inclusa ao lavadoiro de Cornes
28 de xuño de 2011
Aleixandre, Marilar