Centro de Documentación da AELG
A literatura do exilio
Axeitos, Xosé Luís