Centro de Documentación da AELG
O teatro galego
Rabuñal, Henrique