Centro de Documentación da AELG
Breve historia da lingua galega
Freixeiro Mato, Xosé Ramón