Centro de Documentación da AELG
Un mundo que se chama A Coruña
Rabuñal, Henrique