Xosé Carlos
López Bernárdez

Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958)

Profesor de Lingua e Literatura Galegas.

Licenciado en Xeografía e Historia, sec. Hª da Arte.

Ensaísta de temas literarios e artísticos.

[Xaneiro, 2021]