Paulino
Vázquez

Nacemento en Vilanova dos Infantes, o vintesete de febreiro de 1962, na vella casa materna onde todo retorna. Calquera dos meus textos, no fondo, fala desa casa.

No ano 1972, unha vez que meus pais voltan da emigración, imos viver a Vigo.

No ano '83 chego a Compostela para rematar Filoloxía Galego-portuguesa.

Desde o ano '85 traballo no ensino, resido en Compostela desde o '87.

Escrebo porque vivo no mesmo idioma en que morreu Alexandre Bóveda.

[Febreiro, 2002]