Centro de Documentación da AELG
Cales son as lecturas que alimentan a túa obra?
Lugar de gravación: Sede da Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2012
Valcárcel, Xulio L.