Centro de Documentación da AELG
Un encontro no luscofusco: "Unha trasnada do tardo"
17 de maio de 2004
Valcárcel, Xulio L.
Fonte: El Ideal Gallego