Centro de Documentación da AELG
Don Eladio Rodríguez e A Coruña
17 de maio de 2001
Valcárcel, Xulio L.
Fonte: El Ideal Gallego