Xulio L.
Valcárcel

A invención dun Deus. Xesús de Nazaret
Xénero: Ensaio
Publicación: xuño de 2017
Observacións: Laiovento