Xulio L.
Valcárcel

A invención dun Deus. Xesús de Nazaret
 Ensaio
 xuño de 2017
 Edicións Laiovento