Xulio L.
Valcárcel

Homenaxe poética ao trobador Xohán de Requeixo
 Poesía
 2003