Xulio L.
Valcárcel

Colectivas
Fundación Caixa Galicia. Vigo (2009)
Guadalajara. México (2007)
Libraría Arenas. A Coruña (2002)
A Coruña (2002)
Casa do Concello. Ferrol (2001)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)