Xosé María
Lema Suárez

Arquitectura megalítica da Costa da Morte [antas e mámoas]
 1999
 Asociación Neira