Xosé María
Lema Suárez

Bamiro. Un estudio do hábitat rural galego
 1977
 Premio Pedrón de Ouro de Etnografía 1976. Colexio de Arquitectos de Galicia