Centro de Documentación da AELG
"Antes de que ti foses viaxeiro"
Obra: Pasa un segredo
Autor/a: Fonte, Ramiro
Lugar de gravación: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Álvarez Cáccamo, Xosé María
Se non pode ver o vídeo, precisará instalar o plugin de flash, que pode descargar aquí