Xosé Manuel
Sánchez Rei

O complemento preposicional en galego
 Ensaio (Lingua)
 2010
 Universidade da Coruña. Revista Galega de Filoloxía