Xosé Luís
Axeitos

No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
 Ensaio
 xaneiro de 2018
 Real Academia Galega