Xosé Luís
Axeitos

As Irmandades da Fala, cen anos despois
Xénero: Ensaio
Publicación: decembro de 2016
Observacións: Universidade da Coruña