Xesús
Pisón

A cloaca
 Teatro
 marzo de 2007
 Posteriormente titulada TV. Galicia Hoxe