Xavier
Senín

Entrevistas:
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Sala Mozart do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2011
O autor le outros autores/as:
(Casares, Carlos)
Lugar de gravación: Sala Mozart do Auditorio de Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2011