Xavier
Queipo

Felices e diferentes
 Ensaio (Colección de artigos)
 2009
 Edicións Laiovento