Xavier
Queipo

Diarios dun nómada
 Narrativa
 1993