Vicente
Piñeiro

Nacido en Lugo en 1954, cursou estudios de delineación e topografía, compaxinando o seu traballo coa enxeñería civil e a docencia coa literatura.

Colabora asiduamente nos seguintes periódicos e revistas: (Diario El Progreso, La Voz de Galicia, revista O Bulir, revista Galicia en Madrid, revista Xistral, revista da Asociación de Artistas Plásticos Lucenses, revista Fingoi, revista El Mirador Lucense, revista Lugo Cultural, Poesía Galicia...).

Froito da miña dedicación literaria son tamén estes libros: O Antoniño, 1ª e 2ª edición, galego, (Edicións Chaira, narrativa); O can abandonado e outros relatos, 1ª edición, galego, (Edicións Chaira, narrativa); Sonetos á xeometría, 1ª edición, galego, (Edicións Chaira, poesía); Guía en verso do Camiño de Santiago, galego, (Xunta de Galicia, Xacobeo 99); Sonetos á xeometría, propostas de traballo e textos auxiliares para traballar sobre literatura e matemáticas, 1ª edición, galego, (Concello de Lugo); Sonetos á xeometría, 2ª edición, galego, Concello de Lugo); Os círculos sagrados, (novela histórica ambientada na construcción da muralla romana de Lugo), 1ª e 2ª edición, galego, (Edicións Chaira, narrativa); Los círculos sagrados, 1ª edición ampliada, castelán, (Ediciones Kékeres); Ceo e pedra, 1ª edición, galego, (Edicións Chaira, poesía); Poemas de amor, 1ª edición, castelán, (Edicións Chaira, poesía); C-D panxoliñas ó Belén de Begonte, (Lugo), galego, (Edicións da Deputación Provincial de Lugo); Camino real, 1ª edición, castelán, (Poesía e narrativa fantástica ambientada no Camiño Primitivo de Santiago), (Edicións Chaira); De amor y muerte, (narrativa fantástica medieval), 1ª edición, castelán, (Edicións Chaira, narrativa); O político privado,1ª edición, galego, (Edicións Chaira, teatro); La noche es luminosa por el camino de las estrellas, (Guía poética de toda a rota xacobea) 1ª edición, castelán, (Xunta de Galicia, Xacobeo 2004); La poesía del Camino Real, 1ª edición, castelán, (Xunta de Galicia, Xacobeo 2004); Dez elexías a Deus, galego, (que inclúe o poema "Señor as túas pupilas son moi azuis", premiado no concurso de poesía de Vilalba, agosto 2003).

www.vicente-p.com