Suso
Díaz

Infindos latexos de esencia poética
 Poesía (Haiku)
 xaneiro de 2018
 121 haiku publicados durante 120 días no Facebook, e un haiku inédito, recollidos nun libro en formato dixital.