Suso
Díaz

Estás na Auga
 Poesía
 2014
 Concello de Tomiño/Asociación das Traídas de Auga
 Nerium, Alexandre