Santiago
Prol

Conversas con Francisco Carballo
 Ensaio (Conversa)
 2002
 Edicións A Nosa Terra. Coautor con Xan Carballa
 Carballo, Francisco