(1962 - 2017)

Paco
Souto

Literatura e compromiso
 Outros
 2006
 Publicado en InfoXove, setembro 2006/nº 5