(1962 - 2017)

Paco
Souto

Literatura e compromiso
Xénero: Outros
Publicación: 2006
Observacións: Publicado en InfoXove, setembro 2006/nº 5