Moncho
Iglesias

Premio 2017 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo
 Tradución
 outubro de 2017
 Xunta de Galicia. Universidade de Vigo. Edicións Xerais