(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

As complexas mareas da noite
Xénero: Poesía (Poemario)
Publicación: 2006
Observacións: Espiral Maior