(1929 - 2004)

Manuel María

Obra poética completa I (1950-1979)
 Poesía
 2001
 Edicións Espiral Maior