(1929 - 2004)

Manuel María

Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega
 Ensaio