(1929 - 2004)

Manuel María

Auto do Castromil ou a revolución dos baúles
 Teatro
 1992
 Contos do Castromil, nº 4, Vigo, edición non venal