Juan
Tallón

Fin de poema
 Narrativa
 2013
 Sotelo Blanco Edicións