Iolanda
Zúñiga

Noites de safari
 Narrativa (Novela)
 febreiro de 2018
 Edicións Xerais. Co pseudónimo Marleen MaLone