Iolanda
Zúñiga

Periferia
 Narrativa (Novela)
 setembro de 2010
 Edicións Xerais. Premio Xerais de Novela, 2010