Emma
Pedreira

Bibliópatas e fobólogos
Xénero: Narrativa (Microrrelatos)
Publicación: febreiro de 2017
Observacións: Galaxia