Cruz
Martínez

MEIS É POESÍA
 Poesía
 2013
 Libro colectivo coordinado por: Mario Gallego Rei. Xente que poetizou a Armenteira-Meis. Entre outros: Afonso X, O Sabio, Ramón Cabanillas, Ramón, Ramón Mª del Valle Inclán, Alexandre Insua moreira, Rosa Martínez Vilas, Cruz Martínez...