Cruz
Martínez

VIII Certame literario Concello de Ames
 2012
 Concello de Ames. Narrativa e poesía