Cruz
Martínez

O Ollo Público
 setembro de 2000
 Revista das artes